top of page

ספרות מקצועית

The Practical Approach - ניהול פרויקטים

The Practical Approach - ניהול פרויקטים

תקציר:

שעת בוקר. המנהל שלך עוצר אותך לשיחת מסדרון.

מנהל: יש לי הזדמנות בשבילך. יש פרויקט חדש שהייתי רוצה שתנהל.
אתה: אבל מעולם לא ניהלתי פרויקט.
מנהל: אל תדאג, יהיה בסדר (טופח לך קלות על הכתף).
רק אל תהרוס כלום בדרך.
מה עכשיו? מאיפה לכל הרוחות אתה אמור להתחיל?

במהלך שני העשורים האחרונים בוצעו תהליכי שיפור כאלה ואחרים בתחום ניהול הפרויקטים, והדרג הניהולי למד והבין את חשיבותו של התחום בשוק תחרותי. ואף על פי כן, רוב הפרויקטים עדיין אינם עומדים במטרות שהוגדרו מראש.
ספר זה מתייחס לעבודתו היומיומית של מנהל פרויקט, ומדגים כיצד אפשר לבצע פרויקט בצורה מהירה ואפקטיבית ללא תואר בניהול פרויקטים.

הספר אינו מתייחס לניהול פרויקטים מסורתי או למתודולוגיה מסוימת, ואינו מסביר את עבודת ניהול הפרויקטים הפורמלית, אלא נוקט בגישה הפרקטית – מה עליי לעשות ואיך אוכל לגרום לדברים לקרות.

כתבה וערכה:

פנינה זינגר, MVP

שפה:

עברית (צילומי מסך באנגלית)

מספרי עמודים:

200 עמודים. כריכה רכה.

מחיר:

110 ש"ח כולל מע"מ ודמי משלוח.

bottom of page