top of page
electronic waves Illustration

מיקור חוץ

משימה מורכבת ? פרויקט מורכב מידי ? אין לכם הידע והניסיון בתחום או שאין לכם זמן ? – תנו לנו לנהל ולבצע אותם עבורכם.


חברת DeePlan מספקת שירות ניהול פרויקטים ותפקידי IT שונים במיקור חוץ עבור חברות וארגונים אשר נדרש להם כח אדם מיומן לפרק זמן מוגדר או מתמשך לפי הצורך והיקפי הפרויקטים. העבודה מתבצעת על ידי מומחה או צוות מומחים.


למי מתאים ניהול פרויקטים ותפקידי IT במיקור חוץ ?

• ארגונים שאין להם כח אדם מיומן בתחום ניהול הפרויקטים או בתחום מקצועי מסויים

• החלפה זמנית לחופשת לידה וכיו"ב

• ארגון לא פרויקטלי שצריך לבצע פרויקט חד פעמי או זמני

• סיוע ותגבור הצוות הקיים בתקופות לחץ

• צורך באנשים להיקף משרה חלקי

• מחסור בתקנים לעובדים פנימיים


דוגמאות לפרויקטים במיקור חוץ:

• פרויקט IT (מערכות מידע) – פיתוח, רכישה, הסבה או הטמעה

• פיתוח של מוצר או שירות חדש

• מיזוג חברות

• מעבר משרדים

• שיפור ו/או יישום של תהליך עסקי או נוהל חדש

• כנס, תערוכה או אירוע עסקי

• השקת מוצר

• ועוד…


אנו מביאים איתנו:

• ניסיון רב שנים

• ניהול פרויקט על כל היבטיו End to End

• כלים שנותנים מענה מלא לכל היבטי הפרויקט:

- ניהול לוחות זמנים

- ניהול משאבים

- ניהול תקציבים

- ניהול סיכונים

- ניהול מסמכים

- ניהול שינויים

- ניהול Action Items

- אתר פרויקטלי


תפקיד מנהל הפרויקט:

• תכנון לוחות זמנים

• אינטגרציה בין פרויקטים ותוכניות

• בקרה ועדכון לוחות זמנים, איתור בעיות וביצוע הערכות

• תכנון ובקרה של תקציב הפרויקט

• הכנת דוחות סטאטוס תקופתיים

• הובלת ישיבות בקרה וישיבות ניהול שינויים

• ניהול משאבים פנימיים וחיצוניים

• מעקב אחר התקדמות הפרויקט, הרמת "דגלים" אדומים מבעוד מועד

• ניהול סיכונים

• ניתוח כדאיות, בדיקות היתכנות

• אפיון וניתוח מערכות תוך כדי התייחסות להיבטים העסקיים

• מיפוי הפרויקט: מטרות, דרישות, לו"ז ראשוני ותקציבים

• מיפוי סיכונים ראשוני, ותכנון דרכי פעולה למול הסיכונים

• הגדרת מדדי הצלחה

• ניהול ההדרכות למשתמשים

• תהליך מסירה מסודרת של תוצרי הפרויקט

• הפקת לקחים


אנו נלווה אתכם כבר מהצעדים הראשונים, החל משלבי היזום והגדרת הדרישות, דרך תכנון הפרויקט ותכולתו, ביצוע ובקרה של הפרויקט וכלה בשלבי סיום הפרויקט.

bottom of page